Parts del cavall: la carabassa

Definició: La carabassa és la zona muscular que hi ha entre el tossament i el clot a la cama posterior d'un cavall. L’os subjacent és la tíbia. En els cavalls, la fibula es fusiona a la tíbia, a diferència dels humans on la fibula és un os més petit i separat a la cama entre el nostre genoll i el turmell.